ARTĂ VIZUALĂ     30 locuri


Proba I

  • Probă de percepţie vizuală

Proba a II-a

  • Probă de creativitate