CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

                              2007-2008


 

Prof. ALBU Mihăiţă – director

Prof. MOSCALU Luminiţa – director adjunct

Prof. CEOBANU Ionel – responsabil catedra de teorie-

solfegiu-dicteu, istoria muzicii, forme, armonie, ansamblu.

Prof. POTOP Ştefan – responsabil catedra arte vizuale

Prof. BURDUJA Georgeta – reponsabil comisia de consiliere

 şi orientare

Ing. IVANOV Neculai – reprezentantul Primăriei Piatra Neamţ

MAIDAN Carmen  – preşedintele Consiliului reprezentativ

 al părinţilor

Prof. HARABAGIU Lilia – reprezentantul sindicatului.