INDATORIRILE ELEVILOR

 

- Să frecventeze cu regularitate  orele de curs.

- Să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă. Sunt obligatorii: sacoul grena şi ecusonul  cu numele liceului, ca semn distinctiv. Se interzic: tricourile sub bust, părul neîngrijit, piercing-ul.

- Să respecte normele de comportament civilizat în şcoală, în familie, pe stradă şi în locuri publice.

- Să respecte personalul didactic şi pe cel administrativ şi de serviciu al şcolii.

- Să cunoască şi să respecte legile ţării, regulamentul şcolar, regulamentul de ordine interioară şi cele privitoare la apărarea  sănătăţii.

- Să nu frecventeze barurile, cazinourile şi să nu practice jocuri de noroc.

- Să îndeplinească cu conştiinciozitate atribuţiile ce le revin ca elev de serviciu pe clasă şi pe şcoală.

- Să păstreze cu grijă bunurile şcolii, să respecte tehnica securităţii muncii şi cea de prevenire şi stingere a incendiilor.

- Accesul în clădire se va face pe baza carnetului de elev.

- În cazul deteriorării bunurilor şcolii, precum şi în cazul deteriorării pereţilor sălilor de clasă, laboratoarelor, instalaţiilor sanitare sau instalaţiilor electrice, reparaţia acestora va fi suportată de către contravenient sau de către colectivul de elevi care a avut acces la spaţiul respectiv.

- Se interzice introducerea în şcoală de aparatură de ascultare sau înregistrare audio (radio, casetofoane, celulare, pagere etc.) cu excepţia manifestărilor cultural-artistice desfăşurate sub supravegherea diriginţilor sau altor cadre didactice.

- Se interzice machiajul excesiv, purtarea podoabelor excesive de către fete, iar băieţilor li se interzice purtarea cerceilor, baticurilor sau pieptănăturilor neadecvate.

- Elevii îşi vor îndeplini îndatoririle fundamentale: prezenţa la cursuri, studiul în şcoală şi individual, precum şi îndatoririle adiacente: solicitări din partea cadrelor didactice, serviciul pe şcoală şi pe clasă, activităţi extraşcolare(cultural-artistice, sportive etc.)

- Telefoanele mobile vor fi închise obligatoriu în timpul orelor şi vor putea fi folosite doar în pauze. Şcoala nu răspunde de pierderea sau furtul acestora.

- Orice nemulţumire a elevilor va fi adusă la cunoştinţa celor în drept, respectându-se ierarhia, folosind un limbaj şi comportament civilizat, evitându-se situaţiile în care elevii îşi fac singuri dreptate.

- Se interzice introducerea persoanelor străine în şcoală.

- Este interzis fumatul în incinta şcolii.

- Elevii sunt obligaţi să adopte o atitudine de respect reciproc. Nu se admit: proferarea de injurii, insulte, calomnii, comportament necivilizat, incitarea la tulburări de orice tip.

- Se interzice organizarea activităţilor străine de interesele şcolii şi neautorizate.

- Se interzice părăsirea şcolii în timpul programului şi perturbarea orelor de curs.

- Se interzice introducerea şi consumul băuturilor alcoolice în şcoală şi prezenţa la cursuri sub influenţa  alcoolului.

- Se interzice staţionarea în faţa şcolii de către grupuri de tineri care perturbă desfăşurarea normală a orelor de curs.

 

NOTĂ:     Încălcarea regulamentului  intern se sancţionează conform ROFUIP.

     

     ATRIBUTIILE ELEVULUI DE SERVICIU

           

- Se va prezenta la program la ora 07.50, respectiv 13.50.

- Va purta obligatoriu ecusonul elevului de serviciu.

- Va rămâne pe parcursului serviciului în şcoală.

- Va ajuta profesorul de serviciu.

- Va legitima orice persoană din afara liceului şi o va înregistra în procesul-verbal.

- Va păstra caietul cu procese verbale şi va încheia un P.V. de predare-primire la sfârşitul serviciului.

- Dacă absenţa elevului  planificat este nejustificată se va face o notă de constatare şi sancţionare.