Liceul de Artă "Victor Brauner" este o comunitate şcolară care oferă fiecărui elev realizarea la un nivel  înalt a următoarelor deprinderi, atitudini şi cunoştinţe:

   1. dobândirea de valenţe de a putea fi într-o permanentă emulaţie spirituală;

   2. motivaţia pentru învăţarea permanentă (studiul individual), înţelegerea şi aprofundarea fenomenului artistic;

   3. cultivarea tradiţiei şi realităţilor naţionale şi europene;

   4. dobândirea unui nivel optim de disciplină şi comportament etic;

   5. înţelegerea   sensului   apartenenţei   la  diverse  tipuri   de  comunităţi - locală,   naţională, europeană şi internaţională;

   6. formarea unui adolescent autonom responsabil să decidă asupra propriei vieţi, să determine articularea traseelor de dezvoltare psiho-aptitudinală intelectuală şi personală;

   7. dobândirea capacităţii de a rezolva probleme, de a lua decizii, de a gândi critic şi autocritic.

     
     Prin artă cultivăm educaţia, solidaritatea şi generozitatea.