Procesul instructiv educativ


Liceul de Artă „Victor Brauner" Piatra-Neamţ dispune de 3 corpuri de clădire. Pentru a înţelege destinaţia şi structura acestora trebuie subliniat faptul procesul instructiv-educativ al liceului se desfăşoară pe trei segmente intrinseci activităţii lui.

RESURSE MATERIALE

¨          Săli de clasă:  20

¨          Cabinete de specialitate: 30

¨          Laboratoare AEL : 2

¨          Sală de sport 

¨          Bibliotecă : 7000 volume 

¨          Sala studio „Theodor Macarie”         – 120 de locuri


Arte plastice

Activitatea acestui segment se desfasoara în corpul „ C " al Liceului de Arta, situat pe strada Alexandru cel Bun Nr.2.

In aceasta cladire, au fost amenajate un număr de 7 ateliere, se instruiesc 185 elevi, sub îndrumarea unui număr de 8 profesori.

Muzica

Pregatirea muzicala se desfăşoară în corpul „A", o cladire moderna construita special la infiintarea Liceului de Arta in orasul Piatra Neamt situata pe strada Peneş Curcanul Nr.6.

Aceata cladire cuprinde un număr de 30 cabinete (pentru cursuri individuale), 3 săli de clasă (pentru cursurile colective) si o sala de festivitati - Sala Studio Theodor Macarie.

Sectiunea muzicala cuprinde un număr de 251 elevi, îndrumaţi de 44 cadre didactice.

Cultură generală

Pentru cultura generală, Liceul de arta Victor Brauner dispune de  10 săli de clasă, laborator Informarica - AEL, biblioteca, sala de sport.

In cele doua cladiri, din str. Bd. Decebal Nr.48, isi desfasoara activitatea un număr de 358 elevi , în 2 schimburi, sub îndrumarea a 30 de cadre didactice.