SECTIUNEA

CULTURA GENERALA


Pentru cultura generală, corpul de clădire „B", str. Bd. Decebal Nr.48 dispune de un număr de 10 săli de clasă , clase în care activează un număr de 358 elevi , în 2 schimburi, sub îndrumarea a 30 de cadre didactice.

Cei 358 elevi de la cele două segmente (arte plastice şi muzică) obligatoriu trebuie parcurgă toate ariile curriculare din planul de învăţământ.

Elevii sunt structuraţi pe 19 clase:

4 clase - învăţământ primar - muzică;

7 clase - învăţământ gimnazial (3 clase arte plastice şi 4 clase muzică) şi

8 clase - învăţământ liceal (4 clase arte plastice şi 4 clase muzică);

care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul unei zile în 2 schimburi.


   Activitatile desfasurate in Laboratorul de Informatica  asigura elevilor o pregatire diversificata in domeniul audio-vizual-ului iar elevii descopera importanta informatiei grafice si auditive  si invata modalitatile de stocare, prelucrare si transmitere in conditii care sa asigure corectitudine si exactitate, dar si caracteristici artistice, deci la nivel profesional.

   In cadrul laboratorului sunt studiate diferite discipline care asigiura dobandirea unor competente si cunostinte de utilizare a calculatorului si a tehnologiilor informatice, in vederea desfasurarii unor activitati specifice, necesare in mediul in care isi vor desfasura activitatea.

Tot aici, elevii, sunt pregatiti si de multe ori pusi in situatii reale, cu diversi parteneri, in ceea ce priveste comanda sociala. Ei sunt pregatiti pentru a presta diverse activitati in agentii de publicitate, in domeniul graficii publicitare, cum ar fi: reviste, sigle, afise, panouri publicitare, etichete, coperti de carti, ambalaje, efecte grafice, prezentarile animate, reclamele , materiale didactice etc.

    In acelasi timp ei vor fi obisnuiti sa relationeze operatii care se pot face atat cu mijloacele traditionale, cat si cu cele moderne, respectiv calculatorul, operand cu aplicatii de procesare grafica- COREL, PHOTOSHOP sau aplicatii de prelucrare audio-videospecializate- MOVIE MAKER, VIDEO MACHINE.

   Fotografia, in special cea digitala este abordata in corelare cu problemele specifice atelierului.