MUZICĂ       30 locuri


Secţia instrumentală

  

Proba I-a

- o gamă fără partitură, la alegerea comisiei, din 4 game propuse de candidat;

- un studiu pe note, la alegerea comisiei, din 4 studii propuse de candidat;

- un studiu fără partitură la alegerea  candidatului.
   

Proba a Il-a

- 2 părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;

- o lucrare/piesă muzicală de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură.


   Proba a III-a

- auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decimă şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen;

- dicteu melodic de 12-16 măsuri.


Secţia teoretică

  

   Proba I

- auz melodic, constând în intervale simple şi compuse pîna la decima şi auz armonic: bicorduri pînă la octavă, trisonuri majore şi minore.


   Proba a II-a

- dicteu melodic de 12-16 măsuri.


   Proba a III-a

- recital instrumental în cazul în care elevul a studiat anterior unul din instrumentele orchestrei simfonice;

- trei piese vocale din genuri diferite în cazul în care nu a studiat nici un instrument muzical.