RESURSE CURRICULARE
 

OFERTA LICEULUI DE ARTĂ

 «VICTOR BRAUNER» PIATRA-NEAMŢ

an şcolar 2011-2012

 

q         CLASA  I  MUZICĂ                                      = 25 LOCURI

q         CLASA a V-a MUZICĂ                               = 30 LOCURI

q         CLASA a V-a ARTE VIZUALE                   = 30 LOCURI

q         CLASA a IX-a MUZICĂ                              = 30LOCURI

q         CLASA a IX-a ARTE VIZUALE                  = 30 LOCURI

 

OFERTA EDUCATIONALA 2011


In activitatea desfaşurată în cadrul Liceului de Artă "Victor Brauner" respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului constituie o prioritate absolută. Dacă alegerea calificărilor se face numai după o analiză serioasă a contextului socio-economic, respectiv un studiu de piaţa al forţei de muncă, nici în probleme de curriculum nu se face rabat.

Colectivul didactic este pe deplin conştient de importanţa ancorării în cotidian, de rolul disciplinelor opţionale în formarea iniţială şi continuă a forţei de muncă. Programele alcătuite pentru disciplinele opţionale respectă modul de alcătuire indicat de minister, chiar dacă la realizarea lor sunt implicaţi factori diferiţi.

Respectând prevederile curriculumului national şi de dezvoltare locală, ţinând cont de opţiunile elevilor şi numărul de ore prevăzute prin planul cadru, prin efortul susţinut al cadrelor didactice un rol important este acordat conceptului de învăţământ centrat pe elev

De asemenea, a crescut numărul de profesori care practică sistemul de lucru diferenţiat pe grupe de elevi, fără a prejudicia parcurgerea integrală a programelor de studii.

Fiecare profesor a identificat elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Deoarece există un spectru larg de nevoi speciale, profesorii şi-au adaptat activitatea la problemele fiecărui elev, abordând stiluri de învăţare diferenţiate, întocmind fişe de lucru adaptate contextului reformei educaţiei.

Profesorii şcolii au fost antrenaţi în programe de formare pentru persoanele cu nevoi speciale.


 

Download
Oferta Liceului Victor Brauner 2011-2012
Microsoft Word Document 2.9 MB